🎇 TƏZƏ USEN XUCUST'ANE! 🎆
1 просмотров
119-ci Ǐvel mə̌ğ 103
1 просмотров
133-ci Ǐvel mə̌ğ 1
0 просмотров
4-ci Ǐvel mə̌ğ 8
3 просмотров
4-ci Ǐvel mə̌ğ:6-7
1 просмотров
67-ci Ǐvel mə̌ğ:6-7
1 просмотров
Amanat təngin barada məsələ
3 просмотров
AZERBAYCANEN DAVİNA TAŞERİ Ğİ
0 просмотров
Burqesun
0 просмотров
Buxačuğoy çureğalo
1 просмотров
C'AP' SAAL İZ ZOĞURUX
10 просмотров
ÇURESUNİ K'Ə BAKSUNA
1 просмотров
ƏMİRXOY ƏN ƏSƏSO
0 просмотров
Ən kalo şuva?
1 просмотров
Əsil çuresun hikə?
4 просмотров
HƏGİGİ ÇURESUN
1 просмотров
Hun həmişə zaxunnu?
2 просмотров
İak'ovi namak' 1:2-4
2 просмотров
İak'ovi namak' 3:17
8 просмотров
İak'ovi namak' 4:8a
1 просмотров
İoanen śampi Mǔq Xavar 14:27
3 просмотров
İoanen śampi Mǔq Xavar 17:3
4 просмотров
İSUSİ AFIRIPSUN (Mark' 1:35-38)
2 просмотров
Ǐvel mə̌ğ 1
1 просмотров
Ǐvel mə̌ğ 127:1a
3 просмотров
Ǐvel mə̌ğ 25:4-5
0 просмотров
Ǐvel mə̌ğ 43:5
7 просмотров
Ǐvel mə̌ğ 62:5-8
7 просмотров
Ǐvel mə̌ğ 63:1-8
3 просмотров
Ǐvel mə̌ğurxo 85:12
2 просмотров
K'oj müdrikluğene biq'esa
2 просмотров
Kala Q'urban filmi
8 просмотров
Mark' 01
37 просмотров
Mark' 02
20 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров
Mat'feyen śampi Mǔq Xavar 5:9
0 просмотров
Murduf het'aynak'e c'eysa?
50 просмотров
PASXA 4 – İSUSİ BİSUN
4 просмотров
PASXA 5 - İSUSİ BĚYINBAKSUN
4 просмотров
Rimluğoynak' namak' 8:18
1 просмотров
Sa afırı (Ǐvel mə̌ğ 36)
0 просмотров
Solomoni məsəloox 12:20
0 просмотров
Solomoni məsəloox 3:9-10
1 просмотров
TOYEXLU MİRVARİ
2 просмотров
Udi Bibliya video 01: Burqesun
34 просмотров
UdiBibliya.com
1 просмотров
Xavareçal Hosiyay girk 6:3
3 просмотров
Ya Rəbbin
4 просмотров
Yaynak' q'ǐ butene
12 просмотров
Zu - şaat' çobanzu
0 просмотров
Псалтирь, Песнь 84:12
1 просмотров