Padçağ Solomonen pine: «Davin ğineynak’ ěkat’un həzirbon,
Ama davina taşt’un Q’ONČUĞOXUNE».
İsusen isə pine: « Ef arane serluğ laxiz taysa, Zast’a bakala serluğa və̌xez tast’a. Zu şot’o və̌x dünyənen tadala k’inək’ tez tast’a. Barta ef ük’ maq’an narahat baki, q’ǐmabanan».

Q’ONČUX bez işiğ, zaynak’ çark’esun eçalone,
Het’uxun q’ı̌boz zu?
Q’ONČUX bez yəşəyinşə q’orişalone,
Şuxun zap’eğoz zu?
(Ǐvel mə̌ğ 27:1)

Davin ğineynak’ ěkat’un həzirbon,
Ama davina taşt’un Q’ONČUĞOXUNE.
(Solomoni məsəloox 21:31)

5 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *