Hər şeya Buxačuğone yaratmişi, yaranmişaki şeyurxoxun sal soğo Şosuz tene yaranmişaki. Şo yəşəyinşi orayiney, me yəşəyinşal amdarxoy işiğey. İşiğen bayinq’luğa s’alest’a, bayinq’luğen şot’o bəc’ürpes tene baki.
(İoanen śampi Mǔq Xavar 1:3-5)

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *