Buxačuğo İçu aksun lazım bateneksa, Şot’ay hetər sa zore q’ončux baksuna q’a bitot’uxun üst’ün baksuna q’amişakseynak’ Şot’ay yaratmişit’oğo aksun bəse baksa! Me dünyəni binorina laxi ğinaxun amdarxoy piin běše morox bito, şot’o görəl «Buxačux tene bu» uk’alt’oğoy saycət’in maq’an pi ki, p’oy tez avabake.
(Rimluğoynak’ namak’ 1:20)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *