Q’ončuğo umudbaka, şaat’luğ ba,
Şot’ay laxi yaq’axun ma c’eki, me ölkinə şip’luği boş yəşəyinşa.
Q’ončuğoxun mǔqbaka,
Şot’inal vi ük’en çureğalt’oğo p’ap’esp’ale.
Vi bütüm yəşəyinşə Q’ončuğo tapşurba,
Şot’o ext’ibərba,
Şot’inal vaynak’ mot’oğo bale:
Düzgünluğa savaxt’in işiğ k’inək’ ç̌oyel c’evk’ale,
Vi haq’q’a ğene işiğ k’inək’ qay ak’est’ale.
(Ǐvel mə̌ğ 37:3-6)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *