Ük’ təmizt’oğoy loxol běğa,
Vi pul düzgün bakalt’ay loxolq’an baki,
Şot’o görə ki, gələcəy serluğ çureğalt’oğoye.
(Ǐvel mə̌ğ 37:37)

He bəxt’əvərt’un serluğ qə̌věğalorox!
Şot’aynak’ ki, şorox Buxačuğoy əylux k’aleğalt’un.
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 5:9)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *