Vi bütüm ük’en Q’ončuğo umud baka,
Vi q’amişaksuna ext’ibər maba.
Maya bakayvax, hik’k’ə bayvax, Şot’o çalxa,
Şot’inal vi tağala yaq’a düzbale.
(Solomoni məsəloox 3:5-6)

6 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10