Ay Buxačux, za təmiz ük’ tada,
Za təzələyinşa, barta Vi yaq’en tağaz.
Vi zaxun çureğalo q’urban eşt’un bakiyniy, ezçoy,
Ama bok’ospsuni q’urbanen irəzibala şey tene Va!
Va çalxsun, Vi çureğalt’oğo bsun — mone əsil q’urban!
Mot’o q’amişaki q’abulbalt’u Hun Vaxun ə̌xiltenbon, ay Buxačux.
(Ǐvel Mə̌ğ 51:10,16-17)

6 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9