İsusen pine: «Və̌n me dünyəneynak’ sa işiğ k’inək’nan. Buruğoy bel bakala şəhər c’ap’ mantenedon. Şuk’k’alen pisosa bəc’ük’t’i oşa iz loxolxun but’tenekon, ama ext’i alaxune suruk’bon ki, k’oya bakalt’oğoy bitot’aynak’ işiğq’an baki. Barta haketərəl və̌st’a bakala işiğenq’an amdarxoynak’ işiğ saki, barta efi biq’ala şaat’ əşurxo ak’es baki göynul bakala efi Bavay s’iyaq’at’un alabi.»
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 5:14-16)

15 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9