Q’ONČUĞO vi var-dövlətəxun,
Vi bare nübərəxun pay tada.
T’e vədə vi ambarxo neyməten buyebakon,
Fine çənurxo təzə finen posek’on.

(Solomoni məsəloox 3:9-10)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
32 просмотров
Mark' 02
16 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
1 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
0 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 7