Ay Q’ončux, za Vi yaq’en taşa,
Za Vi tağala cığırxo çalxest’a.
Barta Vi düzgünluği q’a Vi laxi yaq’en taysuni k’ə baksuna zombakaz. Axıri za çark’est’ala Buxačux Hunnu,
Vi za kul boxost’unaz yaq’běğsa həmişə zu.
Ammen.
(Ǐvel mə̌ğ 25:4-5)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9