Buxačuğon İzi şu baksuna ak’esest’ay Şot’in İzi biq’ala şaat’ əşurxon. Və̌ynak’ göynuxun ağala yaq’abalo, oç̌ala və̌x iz vədine bar tadest’alo, ef tapana boşevk’i, ef ük’əl mǔqluğen buybalo Şoney!
(Ǐvel ap’ost’olxoy əşurxo 14:17)

3 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *