Ay Buxačux, Vi nu badalbakala çuresuni toy butene,
Vi xojinane tarane insani baloox.
Vi k’oje şot’oğo boşevk’ala bolluğ,
Vi oq k’inək’ tağala şaat’luğe şot’oğoy xenezaluğa bot’alo.
Şot’aynak’ ki, Vast’ane yəşəyinşi orayin,
Vaxun eğala işiğe yax yəşəyinşest’alo.
Va çalxalt’oğo Vi nu badalbakala çuresuni k’ə baksuna ak’est’a ki,
Ük’ təmizt’oğon Vi düzgünluği k’ə baksuna ak’eq’at’un.
(Ǐvel mə̌ğ 36:7-10)

8 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *