Pist’oğoy tadi maslaaten nu tağalo,
Günaxkərxoy tağala yaq’a tur nu ç̌axk’alo,
Düzgünluğa lağa haq’alt’oğoxun nu arśi-hayzalo he bəxt’əvəre!
Şo iz vədine bar tadala,
İzi xazalxoval nu nešum bakala
Xene t’ǒğǒl bit’eśi sa xod k’inək’e.
Şot’in iz kula maya boxodayin buye c’eysa.
(Ǐvel mə̌ğ 1:1,3)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10