Oç̌alen yax iz bara tadi… Buxačuğoy s’iya alabanan!

(67-ci Ǐvel mə̌ğ:6-7)
Buxačuğon, beş Buxačuğon yaxun İz xeyir-bərəkətə kamtenebi,
Oç̌alen yax iz bara bol-bole tadi.
Barta Buxačuğon yax xeyir-bərəkətq’an tadi,
Dünyəni me belxun t’e bel bakalt’oğoy bitot’in Şot’o çalxi bulq’at’un k’os’bi!

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
20 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9