İsusen pine: «Zu — Yəşəyinşzu, běyinbaksunal Zaxune. Za vě bakalo biyayinal, yəşəyinşale,
yəşəyinşi Za vě bakaloval sal sa vədə tene biyal. Mot’o věnu?»
(İoanen śampi Mǔq Xavar 11:25-26)

5 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
20 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 8