127-ci Ǐvel mə̌ğ 3:
Q’ONČUĞON yax tadala paye əylux,
Beşi İzi piyes şaat’ ak’esuni nəticəne yaxun bakiyorox.

Solomoni məsəloox 22:6:
Əylə t’ebelxun düz yaq’a laxa,
Şo isə q’ojabakat’anal me yaq’axun tene c’eğal.

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10